• Home
  • /
  • Our Products

Card Based Sanitary Pad Vanding Machine.

RFID Card Based Sanitary Pad Vanding Machine.

This vending machine is fully automatic with a  display, it includes an RFID reader system.  यो एक कार्ड बाट चल्ने अटोमेटिक  मेसिन हो, यस लाई बिजुली आवश्यक पर्छ  यो मेसिनको साथमा दिइएको कार्डको  मदतले यस बाट प्याड निकाल्न सकिन्छ | साथै कार्डमा कति ओटा सम्म प्याड दिने भन्ने कुरा पनि सेट गर्न सकिन्छ | 

Automation Grade: Automatic 

Usage: Offices, Schools & Colleges, Hospitals, Airport, Hotel 

Storage Capacity:  100 Pads 

Brand: Kawach (कवच )

Model: E100

Card Selection : RFID Card 13 MHZ